Info:  hvarguides@gmail.com
do 2 sata

Razgled otoka

863, 00 kn
5 sati
do 3 sata

Izlet po otoku

1055,00 kn
preko 8 sati
12+ sati

Transfer

211,00 / 115,00 kn
2 sata
1 sat
OSTALE ODREDBE OVOG CJENIKA:
a) za usluge obavljene noću između 22:00 i 6:00 cijena se uvećava za 50%
b) za vođenja na dva jezika cijena se uvećava za 50% (turistički vodič nije dužan voditi na više od dva jezika)
c) turistički vodič može u pravilu voditi samo jedan autobus (do 55 osoba)
d) turistički vodič dužn je čekati goste najmanje jedan sat, a ukoliko gosti kasne nakon tog vremena (ako nije drugačije dogovoreno), vodič obavještava naručitelja usluge
e) ukoliko naručitelj usluge istu otkaže najmanje 24 sata prije dogovorenog početka pružanja usluge, nema obaveza podmirivanja troškova usluge, a u slučaju da uslugu otkaže u vremenu kraćem od 24sata, dužan je podmiriti 50% cijene naručene usluge. Ako je vodič došao po pozivu a usluga naknadno otkazana, naručitelj je dužan podmiriti punu cijenu naručene usluge.
f) za sve ostale usluge koje turistički vodič ima pravo obavljati na području Splitsko-dalmatinske Županije, odnosno prema zakonskim odredbama, naručitelj usluge cijenu dogovara direktno s vodičem.

Cjenik je važeći od 01.01.2018.