Info:  hvarguides@gmail.com

Znamenitosti

Lapidarij

U prostor između crkve-tvrđave, zvonika i obrambenog zida, 1970. Centar za kulturnu baštinu otoka Hvara pod ravnanjem dr. Nike Dubokovića...
Continue Reading

Starogradsko polje

Veliko polje, u sredini otoka, mijenjalo je ime kako su se mijenjali njegovi gospodari: grčki Khora Pharu (izg.Hora Farau), rimski Ager...
Continue Reading

Ribnjak Petra Hektorovića

Tvrdalj Petra Hektorovića (1487. – 1572.), s ribnjakom i golubinjakom nad njim, najpoznatija je građevina Staroga Grada. Ovaj renesansni pjesnik...
Continue Reading

Samostan Benediktinki

Comment are off
Samostan Benediktinki u Hvaru postoji od 1664. godine, kad su iz Paga došle u Hvar dvije redovnice da bi samostan mogao započeti svoje...
Continue Reading

Franjevački samostan

Franjevački samostan osnovan je 1461.godine. Unutar samostanske tišine i spokoja možete uživati i u samostanskom muzejskom bogatstvu među kojim...
Continue Reading
12