Info:  hvarguides@gmail.com
SELEKTIRAJTE VODIČE PO JEZIKU

Croatia     United Kingdom     Germany     France     Spain     Italy     Russian Federation

 

Svi vodiči na hrvatskom jeziku:
Iva Belaj Šantić
gsm: +385(0)91 504 9198
hvarguides@gmail.com

 

Doroteja Maroević Ćaleta
gsm: +385(0)98 166 2598
domaroevic@gmail.com
Jana Vučetić
gsm: +385(0)91 735 9864
franciska.vucetic@st.t-com.hr

 

Karmen Barčot
PODPRESJEDNICA
gsm: +385(0)91 564 1729
karmen.barcot@gmail.com

 

Karmen Barčot
gsm: +385(0)91 564 1729
karmen.barcot@gmail.com

 

Karmen Barčot
VICE PRESIDENT
gsm: +385(0)91 564 1729
karmen.barcot@gmail.com

 

Mirjana Tesolato
PREDSJEDNICA
gsm: +385(0)98 992 3515
mirjana.tesolato@st.t-com.hr

 

Siniša Matković Mikulčić
gsm: +385(0)95 8059 075
info@secrethvar.com
Mirjana Tesolato
gsm: +385(0)98 992 3515
mirjana.tesolato@st.t-com.hr

 

Barbara Klara Olujić
gsm: +385(0)98 259 393
barbaraolujic@gmail.com

 

Marijana Bibić
gsm: +385(0)91 5031 731
marijana.markica@gmail.com

 

Jacolien Bićanić
gsm: +385(0)91 729 7320
jacolienlombard@yahoo.com m

 

Ana Kovačević Gamulin
gsm: +385(0)91 3555 533
ana.bakuk@gmail.com

 

Mirna Rosso
gsm: +385(0)98 917 0647
mirnarosso1404@gmail.com

 

Zrinka Zokić
gsm: +385(0)98 892 733
gsm: +385(0)95 537 2727
zrinkazokic@gmail.com
Josipa Perišić Pavić
gsm: +385(0)95 847 3170
josipa3@yahoo.com

 

Christina Deiters
gsm: +385(0)91 5849 841
hellohvar@gmail.com

 

Nikol Šišejković
gsm: +385(0)98 907 5394
gsm: +385(0)95 861 9463
nikol_sisejkovic@yahoo.com
Loridana Knežević
gsm: +385(0)91 111 1600
lorakne@gmail.com

 

Ljubica Zaninović
gsm: +385(0)91 733 7661
ljubica.zaninovic@gmail.com