Info:  hvarguides@gmail.com
SELEKTIRAJTE VODIČE PO JEZIKU

Croatia     United Kingdom     Germany     France     Spain     Italy     Russian Federation

 

Svi vodiči na ruskom jeziku:
Ivan Vanja Gatin
gsm: +385(0)91 594 1003
ivangatinhvar@gmail.com

 

Tatsiana Chobat
gsm: +385(0)91 177 4660
taniaval2001@yahoo.com